Satış Sözleşmesi

1. KULLANIM ALANI:
Bu sözleşmede, işbu satış sözleşmesinin ön sayfasında belirtilen emtiayı satan ÖZOK MADENİ YAG SANAYİ ÜRÜNLERI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “Satıcı”, emtiayı satın alan kişi, kurum ve kuruluşlar (veya bunların personeli, işçileri ve yetkili kıldığı kişiler) ise “Müşteri” olarak adlandırılmıştır.
2. SÖZLEŞME GENEL HÜKÜMLERİ:
2.1. İşbu satış sözleşmesi, ön sayfasında bulunan irsaliyeli faturada belirtilen emtianın ve/veya emtiaların satışı ile hüküm ihtiva eder. 2.2. Müşteri, müşteri satınalma talebini imzalamak ile bu sözleşmeyi de kabul etmiştir. Ayrıca ön sayfadaki emtia ve/veya emtiaların imza karşılığı müşteri tarafından teslim alınması da sözleşme hükümlerinin kabulüdür.
2.3. Müşteri satınalma talebi ve/veya siparişler, değişiklikler, düzeltmeler ve özel şartlar, yazılı olarak (e-posta, faks,.. vd) bildirilmelidir ve/veya imza altına alınmalıdır.
3. FİYATLAR VE FİYAT LİSTELERİNİN GEÇERLİLİĞİ:
3.1. Ürünün müşteri satınalma talebi ve/veya siparişi anındaki liste fiyatı geçerlidir.
3.2. Liste fiyatları K.D.V. ve Ö.T.V. hariçtir. K.D.V. ve Ö.T.V. oranı kanunen belirlenmiş değerde olmak şartı ile fatura üzerinde yazılır.
3.3. Belirlenen teslim süresi, (1) (Bir) ay’ı geçen müşteri satınalma talebinin ve/veya siparişlerin ürün fiyatları, teslim tarihindeki Satıcı güncel fiyat listesi üzerindeki fiyatlar olup, teslim tarihindeki fiyat listesi üzerinden irsaliyeli faturaya yazılır.
3.4. Önceden yazılı olarak anlaşma yapılması kaydı ile EURO olarak fiyat verilen müşteri satınalma talebi ve/veya siparişlerin faturalarının çıkışı anında EURO fiyatları, fatura tarihindeki Merkez Bankası EURO Döviz Satış Kuru ile çarpılıp, Türk Lirasına çevrilerek, irsaliyeli faturaya birim fiyat olarak yazılır.
4. ÖDEMELER:
4.1. Müşteri, işbu sözleşmeye mesnet, irsaliyeli faturada dökümü yapılan emtianın bedelini, kendisine tanımlanan ve fatura ön yüzünde belirtilen süre içinde Satıcıya nakit makbuz mukabili, banka havalesi, çek, senet ve kredi kartı ile ödemekle yükümlüdür.
4.2. Bu süre içinde, emtia bedelini ödemeyen Müşteri, Satıcıya aylık (%3) yıllık (%36)’dan işleyecek gecikme faizi ödemekle yükümlüdür.
5. TESLİMAT KOŞULLARI:
5.1. Teslimat, malzemelerin tam, eksiksiz ve sağlam olarak, Müşteriye veya Müşterinin belirlemiş olduğu kişi veya kişilere, kontrol ettirilerek ve imza karşılığı teslim edilmesi ile tamamlanır.
5.2. Müşteri, işbu sözleşmenin ön sayfadaki irsaliyeli faturada belirlenen emtialardan herhangi birini veya tamamını teslim aldıktan sonra, (7) (Yedi) gün içinde, iade masrafları ve kargo giderleri kendisine ait olmak şartıyla orijinal ambalajı açılmamış veya hasar görmemiş bir şekilde ve kullanılmamış olması koşulu ile Satıcıya iade faturası ile iade edebilir.
5.3. Müşteri, bu süre içinde iade etmezse, daha sonra iade edemeyeceği gibi; emtianın hasarlı ve eksik olduğu şeklindeki iddialarda ve sair iddialarda da bulunamaz.
5.4. Müşteri, emtianın ayıplı olduğunu teslim aldıktan sonra, (8) (Sekiz) gün içinde Satıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içinde bildirmezse, daha sonra emtianın ayıplı olduğu iddiasında bulunamaz.
5.5. Özel müşteri satınalma talepleri ve/veya siparişlerde, imalatın da özel olarak yaptırılması nedeni ile miktar üzerinde (±) %10 değişiklikler olabilir. Bu olası değişiklik toplam fatura değerini de aynı oranda etkileyecektir.
5.6. Aksine bir sözleşme yapılmamış ise; özel müşteri satınalma taleplerinde ve/veya siparişlerde; içeriği olan emtia ve/veya emtiaların, üretim veya satış programından kalkması durumunda, Satıcının bu özel siparişi karşılama sorumluluğu ortadan kalkar.
5.7. Satıcı müşterinin müşteri satınalma talebini ve/veya siparişlerini kabul etmek zorunda değildir. Satıcı müşteri satınalma talebini ve/veya siparişlerini kısmen veya tamamen reddedebileceği gibi değiştirebilme hakkına da sahiptir.
5.8. Ambalaj ile ilgili özel talep gelmedikten sonra bilinen Satıcı (ÖZOK MADENİ YAĞ) standart ambalajları ile sevkiyat yapılır.
5.9. Satıcı gerekli gördüğü durumlarda sevkiyatı bölümler halinde de yapabilir.
5.10. Teslim süresi: Müşterinin müşteri satınalma talebi yaptığı ve/veya sipariş etmiş olduğu malların elde olmayan sebepler ile (Gümrüklerde grev olması, kazalar veya nakliye firmasından kaynaklanan gecikmeler v.b.) force majeure tanımına uyan durumlarda ve her türlü doğal afet (Deprem-Sel-Doğal sebeplerden oluşabilen yangınlar v.b.) tanımına uyan durumlarda, meydana gelecek sevkiyat ve teslimat gecikmelerinden Satıcı sorumlu değildir. Bu gecikmelerin neticesinde, Müşterinin üretim kaybı tazmini veya buna bezer herhangi bir maddi/manevi tazminat talebi de söz konusu olamaz.
5.11. Kargo ile emtia teslimlerinde, emtia ve/veya emtiaların teslim alındığına dair kargo teslim fişine atılan imza da, Malın teslim alındığını gösterdiği gibi Müşteriyi işbu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlü kılar. Elden teslimlerde, emtia ve/veya emtiaların teslim alındığına dair irsaliyeli faturanın ön yüzüne atılan imza Müşteriyi, işbu sözleşme hükümlerine uymakla yükümlü kılacaktır. Yani, her halükarda emtia ve/veya emtiaların teslim edilmesi ile işbu sözleşme hükümleri Satıcı ve Müşteri açısından bağlayıcı hale gelmiş olacaktır.
6. İTİRAZLAR:
6.1. Teslimat işleminin tamamlanmasından sonra fark edilen ve malzemeden kaynaklanabilen (miatlı-süreli malzemeler hariç) arıza veya hasarlar, malzemelerin Müşteri’ye teslim tarihinden itibaren (8) (Sekiz) gün içinde yazılı olarak Satıcıya bildirilmelidir. Aksi takdirde itiraz ve şikayetler kabul edilemez.
7. SERVİS VE GARANTİ:
7.1. Garanti süresi 1 yıldır. Müşterinin emtiaları hor ve yanlış kullanması, fiili müdahalesi nedeniyle emtia ve/veya emtialara verdiği bütün arıza ve hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde yazılı olarak Satıcıya bildirilen arıza veya hasarlardan, haklı ve doğru olduğu Satıcı tarafından veya Satıcının belirlediği teknik personel tarafından tespit edilenler, yeri ve yöntemi Satıcıda saklı kalmak koşulu ile bedelsiz giderilir. Arıza ve hasar nakliye masrafları Müşteriye aittir.
7.2. Makine türü emtianın ve/veya emtiaların gerekecek olan tamir, bakım ve yedek parça ihtiyaçları, bedeli Müşteri tarafından ödenmek üzere Satıcı tarafından sağlanır.
7.3. Herhangi bir makine veya birleştirilmiş parçalardan oluşan emtia ve/veya emtiaların Müşteri tarafından ne sebep ile olursa olsun açılması, kurcalanması veya parçalarının ayrılması durumunda; emtia ve/veya emtiaların garanti süresi dahilinde olsa bile, Satıcının tamir ve bakım sorumluluğu ortadan kalkar.
8. TAZMİNAT KAPSAMI:
8.1. Satıcı dışında gelişen ve Satıcının müdahale imkanı olmadığı koşullar nedeni ile sözleşme şartlarına uyulmaması veya sözleşme şartlarının gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan Satıcı sorumlu değildir.
8.2. Servis şartları ile ilgili Satıcı dışında gelişen ve müdahale imkanı olmadığı koşullar nedeni ile servis şartlarına uyulmaması veya servis şartlarının gerçekleşmemesinden de Satıcı sorumlu değildir.

Özok Madeni Yağ